Teen die Unie

Teen die Unie

Samevatting Suid-Afrika is ’n uiters heterogene land ten opsigte van geografie, klimaat, taal, ekonomie en ras. Gevolglik kan die sentrale regering nie beleid uitvaardig wat die behoeftes van gewone mense aanspreek sonder dat dit beheer oor die agenda-bepalende proses vir ’n betekenisvolle deel afwentel. Die Grondwet – sowel volgens die huidige stand daarvan as wat…

End of content

End of content