Om jou naaste lief te hê soos jouself, verstaan as heilige bevel

Om jou naaste lief te hê soos jouself, verstaan as heilige bevel

Vir hulle wat in Suid-Afrika, of met die Suid-Afrikaanse regering, sake wil doen, is die idee van rasgebaseerde voorkeurpraktyke nie ’n nuwe fenomeen nie. Inteendeel, dit is in so ’n groot mate deel van die bestaande orde dat sakeondernemings gereeld aanstellings maak en selfs afdelings op die been bring wat spesifiek op die hantering van…

Politiek is dikwels eerder die probleem as die oplossing

Politiek is dikwels eerder die probleem as die oplossing

Dit klink of almal deesdae praat van ’n dreigende ineenstorting van die ANC. As dié party ineenstort, beteken dit egter nie outomaties dat mense sal ophou om vir die party te stem nie. Die politieke landskap het post-1994 baie ongemaklike waarhede na vore gebring. Ek sê “ongemaklik”, want hierdie waarhede weerspreek dikwels die hoofstroom- politieke…

Die wêreld moet weet 2022

Die wêreld moet weet 2022

Dié verslag is die vervolg op die verslag The world must know: The persecution of minority communities in South Africa, wat in 2020 deur AfriForum gepubliseer is as deel van ’n internasionale skakeltoer na die VSA om bewustheid te skep vir aangeleenthede soos plaasaanvalle, haatspraak teen minderhede en Suid-Afrika se vele wette wat op grond van…

Teen die Unie

Teen die Unie

Samevatting Suid-Afrika is ’n uiters heterogene land ten opsigte van geografie, klimaat, taal, ekonomie en ras. Gevolglik kan die sentrale regering nie beleid uitvaardig wat die behoeftes van gewone mense aanspreek sonder dat dit beheer oor die agenda-bepalende proses vir ’n betekenisvolle deel afwentel. Die Grondwet – sowel volgens die huidige stand daarvan as wat…

Balanseertoertjies en misplaaste selfvertroue: Hoe kontrakteurs kultuur steel  

Balanseertoertjies en misplaaste selfvertroue: Hoe kontrakteurs kultuur steel  

Die misplaaste selfvertroue in skeidingsvermoë Elke hoë beskawing verval deur vanselfsprekende dinge te vergeet. – GK Chesterton Die moderne Westerse mens aanvaar verskeie dinge as moontlik, en neem dit as normaal aan, dikwels dinge wat nie noodwendig moontlik of normaal is of behoort te wees nie. Een van die mees vreesaanjaende wyses waarop die aanvaarding…

Taalontwikkeling in Suid-Afrika: Die Grondwet waarborg 50%, gemeenskappe dra die res

Taalontwikkeling in Suid-Afrika: Die Grondwet waarborg 50%, gemeenskappe dra die res

Die onlangse UNISA-uitspraak vestig die aandag op twee waarnemings. Die eerste is dat daar tog hoop is vir die voortsetting van akademiese Afrikaans in die openbare universiteitsektor, veral indien afstandsonderrig bly groei, aan die gang gesit deur die sogenaamde “nuwe normaal” wat deur pandemietoestande veroorsaak word. Hierdie hoop spruit uit die Grondwethof se verbintenis, deur…

Regters en hulle Whigs-gesindheid: die illusie van die regstaat in Suid-Afrika

Regters en hulle Whigs-gesindheid: die illusie van die regstaat in Suid-Afrika

… [T]he depiction of the highest courts, as the ultimate protector of rights, is at the same time distinctively romantic, and false. The state, in the accurate analysis of Max Weber, is the holder of the monopoly of legitimate force, which includes violence. The legitimate wielders of force are not only the security agencies of…

End of content

End of content